E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

EKool is the ultimate

Meant for schools, parents, and students seeking an all-in-one solution.


E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

EKool on kõikehõlmav

Mõeldud koolidele,vanematele ja õpilastele, kes otsivad kõik-ühes lahendust.

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 апреля 2019 года; проверки требуют 5 правок.

Since 2014 eKool is also supported by mobile application which allows students and parents to access their information from mobile phones. However schools and teachers still need to use a computer.

The schools personnel carries out most of the data entry process to eKool which latter can be used by all parties that have right to access the information. Among the information schools provide are:

The parents and the students can access the information and keep themselves up to date. From their own side they make it easy for the school to collect contact information because parents and students enter it themselves and keep eKool updated by using it.

Ready to register your school?


E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Lugege kasutajate

Meie rahulolevate kasutajate poolt jagatud arvamused ja kogemused.


E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

eKool on väga hea õppija infot koondav õppeinfosüsteem oma tohutute võimalustega. Info koondatuse ja kodudele kiire kättesaadavuse tõttu oleme juba ammu loobunud paberil klassipäevikutest ning nüüd ka 2.–3. kooliastme õpilaspäevikutest. Endi ajaressursi piiratuse tõttu avastame ja leiame sealt üha uusi võimalusi. Suured tänud arendajatele!

Marek Schapel, õppejuht, Kuressaare Hariduse Kool


E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Meile meeldib, et eKool võimaldab kogu koolipere hoida kursis õpetajate töögraafikutega, et kõik teaksid, millal vajadusel nende poole pöörduda. Lisaks on nii õpilastel, õpetajatel, klassijuhatajatel kui ka lapsevanematel alati ülevaade kõigist olulistest asjadest, olgu selleks koolist puudumised, saadud hinded või isegi raamatukogust laenutatud raamatud. e Kooli kaudu valikkursustele registreerumise võimalus soodustab sujuvat koolidevahelist koostööd.

Ulatuslikult & igati usaldusväärne

Avastage veelgi enam võimalusi erinevate haridusrakenduste näol, mida saab hõlpsasti eKooli integreerida.

Integratsioonidest

Läbi laialdaselt kasutatavate haridusrakenduste sujuva integratsiooni, täiustub eKooli funktsionaalsus veelgi, pakkudes koolidele, vanematele ja õpilastele ületamatut kasutajakogemust. Koostöös tunnustatud tööriistadega nagu Opiq, Eduten ja Untis, rikastame eKooli platvormi, avades uusi võimalusi ja suurendades efektiivsust. Integratsioonid tagavad mugava juurdepääsu isikupärastatud õppematerjalidele, optimeeritud ajakavadele ja võimsatele analüütikavahenditele, mis võimaldavad kasutajatel saada väärtuslikku teavet õpilaste tulemuste kohta.

Opiq pakub mitmekülgseid interaktiivseid õppematerjale erinevate ainetundide ja klassiastmete raames. Opiq-u abil saavad õpilased juurdepääsu personaalsetele harjutustele, testidele ja õppematerjalidele, mis on kohandatud vastavalt nende individuaalsetele õppimisvajadustele. Integratsioon pakub õpetajatele väärtuslikku tagasisidet, mis aitab neil jälgida õpilaste edusamme ning tuvastada teemasid, mis vajavad veel põhjalikumat käsitlemist.

Eduten pakub laia valikut interaktiivseid matemaatikaharjutusi, prooviteste ja harivaid mänge, mis hõlmavad erinevaid õppekava teemasid ja tasemeid. Õpilased saavad osaleda praktilises õppimises, saada kohest tagasisidet ning jälgida oma edusamme aja jooksul. Õpetajad saavad kasutada Eduteni analüütika- ja aruandlusfunktsioone, mis võimaldavad neil hinnata õpilaste tulemusi ja tuvastada lünki teadmistes, kus on vaja veel täiendavat õpet.

Untis pakub koolidele lahendust ajakavade, tunniplaanide ja ressursside tõhusaks haldamiseks. See lihtsustab tunniplaanide koostamist, võttes arvesse erinevaid tegureid nagu õpetajate kättesaadavus, ruumide mahutavus ja erinevate õppeainete nõuded. Untis võimaldab koolidel optimeerida ressursside kasutamist ning minimeerida potentsiaalseid konflikte tunniplaanides.

How it benefits

eKool lets children thrive while keeping parents informed and engaged in their child’s educational journey.


E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Our app helps children stay organised by providing a centralised location for all the needed information.


E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

By staying engaged in your child’s education, you can contribute to improved academic performance.

E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Оно помогает детям брать на себя ответственность за свое обучение, отслеживая их прогресс и регулярно предоставляя обновленную информацию об их успеваемости.

E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Регулярные новости от учителей помогут вам выявить любые потенциальные трудности в обучении, с которыми может столкнуться ваш ребенок.

E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Дети могут использовать приложение, чтобы отправлять учителям вопросы или замечания по поводу уроков, занятий или чего-либо, связанного с их образованием.

Мобильное приложение mKool

Чтобы начать работу, установите mKool на свое устройство iOS или Android.

Какие преимущества предлагает электронная школа

Электронная школа позволяет детям сосредоточиться на учебе, одновременно информируя родителей и вовлекая их в образовательный процесс своего ребенка.

E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Наше приложение помогает детям оставаться организованными, предоставляя в одном месте всю необходимую информацию.

E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Следя за тем, чем занимается ваш ребенок, вы можете способствовать его лучшей успеваемости.

E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Дети привыкают брать на себя ответственность за свое обучение, следить за их успехами и недостатками.

E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Регулярные уведомления от учителей помогут вам выявить потенциальные трудности в обучении или другие проблемы, с которыми может столкнуться ваш ребенок.

E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Дети могут использовать приложение, чтобы отправлять учителям свои опасения или вопросы по поводу уроков, домашних заданий или чего-либо еще, связанного с образованием.

Для начала установите mKool на свое устройство iOS или Android.

Превосходя ожидания

Мы поддерживаем обучение с помощью самых современных функций и интеграций eKool.

Оценки и пропуски

Студенты могут следить за прогрессом учебы, постоянно следя за своими оценками и пропусками.

Учителя могут быстро получить обзор списков классов, учебных программ, планов уроков и следить за академическими успехами учащихся.

Студенты могут работать организованно — управлять заданиями, отправлять работы на оценку и следить за ходом выполнения домашних заданий — и все это легко и удобно через Интернет.

Студенты получают подробный обзор уроков, учебных материалов и планов. Это гарантирует, что у них есть все необходимые ресурсы для успешной учебы.

Узнайте больше: познакомьтесь с дополнительными возможностями и преимуществами eKool.

Учащиеся мгновенно получают уведомления о важных сроках, предстоящих мероприятиях, выпусках оценок и изменениях в расписании, гарантируя, что они всегда в курсе событий и хорошо подготовлены.

Помогает учителям своевременно выявлять и решать потенциальные проблемы обучения учащихся, обеспечивая быстрое вмешательство и личную помощь для обеспечения академических успехов учащихся.

Родители имеют возможность дать согласие на обработку персональных данных своего ребенка для конкретных целей. Если запрос о согласии не подтвержден, он считается равносильным отказу.

Выбор предметов и факультативов

Студенты могут выбирать разные предметы, адаптировать свой академический путь и расширять свои знания в интересующих областях.

Студенты получают комплексный обзор знаний и навыков, которые они приобретают за каждый кредитный час, могут ставить перед собой цели обучения и отслеживать свой прогресс в достижении желаемых результатов.

Учащиеся могут узнавать о мероприятиях, мастер-классах, группах по интересам и других школьных мероприятиях, удобно зарегистрироваться, гарантируя себе место и тем самым значительно обогатить свой образовательный опыт.

Помогает учителям, родителям и учащимся общаться друг с другом, обмениваться важными новостями, делиться ресурсами и создавать прочные образовательные партнерства.

Школы могут перенести такие инструменты, как Opiq, Eduten и Untis, на платформу eKooli и использовать возможности их интеграции для достижения еще более удобного взаимодействия с пользователем.

Что лучше всего подходит для вашей школы?

Мы помогаем вам выбрать лучшее решение, отвечающее конкретным потребностям вашей школы, исходя из ее размера, требований и целей.

Подбор голосов и сбор мнений

Именной показ домашнего задания, отмеченного как выполненное учеником учителю

Разработка карт и добавление файлов к картам

Балльная оценка с автоматическим суммативным оцениванием

Интерфейс библиотеки РИКС

Добавление файлов и типов уроков в описание урока

Загрузка файла (до 100 МБ)

Тревожный звонок (помогает выявить и решить возможные проблемы обучения учащихся)

Загрузка файла (до 200 МБ)

Приоритетная поддержка пользователей в течение 24 часов через contact.ekool.eu

Использование результатов обучения для мониторинга выполненного учащимся содержания обучения

Выбор ученика в учебной программе

Запись о курсах второй школы

Оба пакета включают безопасность корпоративного класса.

Глубоко и высоко доверяем

Откройте еще больше возможностей с помощью образовательных приложений, которые можно легко интегрировать с eKool.

Об интеграциях

Opiq предлагает широкий выбор интерактивных и адаптивных учебных материалов для различных предметов и уровней обучения. С помощью Opiq учащиеся могут получить доступ к персонализированным упражнениям, викторинам и образовательному контенту, адаптированному к их индивидуальным потребностям в обучении. Интеграция предоставляет учителям ценную информацию и аналитику, позволяя им отслеживать прогресс учащихся, определять области для улучшения и оказывать целевую поддержку.

Eduten предлагает широкий спектр интерактивных математических упражнений, практических тестов и обучающих игр, которые охватывают различные области и уровни учебной программы. Студенты могут участвовать в практическом обучении, получать немедленную обратную связь и отслеживать свой прогресс с течением времени. Учителя получают преимущества от функций аналитики и отчетности Eduten, которые позволяют им оценивать успеваемость учащихся и выявлять пробелы в обучении.

Untis предоставляет комплексные инструменты для эффективного управления школьными расписаниями, расписаниями занятий и распределением ресурсов. Это упрощает процесс создания расписаний и управления ими, принимая во внимание различные факторы, такие как наличие учителей, вместимость помещений и требования к предметам. Это позволяет школам оптимизировать использование ресурсов, минимизировать конфликты и обеспечить плавный и организованный распорядок дня.

Хотите зарегистрировать свою школу?

E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

За пределами ожиданий

Расширение возможностей образования с помощью передовых инструментов и функций eKool.

Оценки и пропуски

Студенты могут быть в курсе своих академических успехов с помощью удобного трекера оценок и пропусков занятий, который позволяет им легко контролировать свою успеваемость и посещаемость.

Студенты могут оставаться организованными, управлять заданиями, отправлять задания онлайн и эффективно отслеживать свои успехи в выполнении домашних заданий, с легкостью гарантируя успех в учебе.

Студенты могут глубже понять каждый урок с помощью подробных обзоров, планов уроков и учебных материалов, что дает им все необходимые ресурсы для достижения успехов в учебе.

Исследуйте дальше: откройте для себя множество дополнительных функций и преимуществ.

Что больше всего подходит вашей школе?

Позвольте нам помочь вам выбрать идеальное решение, соответствующее конкретному размеру вашей школы, ее уникальным требованиям и целям.

Создание опросов и сбор мнений

Отображение домашнего задания, помеченного учеником как выполненное, учителю по имени

Карты разработки и добавление файлов на карты

Балльная оценка с автоматической совокупной оценкой

Добавление файлов и типов уроков в описания уроков

Возможность загрузки файлов (до 100МБ)

Тревожный звонок (помогает обнаружить и устранить потенциальные проблемы с учебой у учащихся)

Импорт оценок из OPIQ

Возможность загрузки файлов (до 200МБ)

Использование результатов обучения для отслеживания прогресса учащихся

Выбор учащихся в учебной программе

Признание курса из другой школы

Оба пакета включают безопасность корпоративного уровня.

Всегда подключен через

Оставайтесь на связи и беспрепятственно сотрудничайте с функцией обмена сообщениями eKool.

E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Легко собирайте мнения с помощью опросов, делитесь важными школьными новостями с помощью объявлений и оставайтесь на связи с помощью нашей мощной функции обмена сообщениями.

Всегда будьте вовлечены и в курсе всего происходящего.

E KOOL — ЭТО ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *